Poljski Masakr

 

Poljski Masakr

Goran Poletan

u saradnji sa

Ursula Kotnovska

⇒ download

• ISBN: 978–86–85539–12–1

 

Rimski pisac Klaudije Ptolomej (II vek posle Hrista) je dao preciznu listu toponima i etnonima u Evropi i Aziji, navodeći da su Sarmati i Sloveni isti narod, rasprostranjen po celoj Evropi: “Sarmatia, quae in Europa est definitur a septentrionibus oceano Sarmatico, juzta venedium sinum, et parte descriptione hanc”. Sofija Davidović–Živanović je na osnovu arheološkog materijala dokazala da su Sloveni i Sarmati isti narod. Nestor (XII vek posle Hrista), kaludjer iz Pecerske lavre u Kijevu, napisao je preistoriju Slovena u kojoj, prema Jozefu Šafariku, govori da su svi Sloveni potomci proistekli od Nojevog trećeg sina Jafeta i da su oni posle potopa naselili Evropu. Franc Kont, u poznatom delu “Sloveni” kaže da prema Hederu “Sloveni zauzimaju veći prostor na zemlji nego u istoriji”. Nema sumnje da su Sloveni naseljavali široka prostranstva Evrope, od Skandinavije i Baltičkog mora na severu, do Mediterana na jugu, i od Francuske i Britanije na zapadu, do Azije na istoku. Sofija Davidović–Živanović je prilikom arheoloških iskopavanja u Tilbariju, na ušću Temze, utvrdila dolazak Slovena u Britaniju još u bronzano doba. Antropološka i genetska proučavanja najnovijeg datuma potvrdjuju da su Sloveni autohtoni živalj na tlu cele Evrope. Niz toponima i drugih raznih reči u govorima naroda Evrope ima čisto slovensko poreklo. O ovome su već napisane brojne knjige.

Pojedinim narodima nordijsko–nemačkog porekla jako je smetalo slovensko poreklo njihovih populacija, pogotovu u vreme sjedinjavanja nemačkih država u veliko nemačko carstvo. U tom smislu “rodila” se Nordijsko–germanska škola, koja se trudila da na bilo koji dostupan način potisne sve što je slovensko i da na svaki način razjedini slovenske narode. Primer takvog razjedinjavanja Slovena u Poljskoj, od drugih slovenskih naroda, u prvom redu od Srba i Rusa, opisan je u ovoj knjizi autora Gorana Poletana i Ursule Kotnovski. Poljska, smeštena izmedju Rusije, na istoku, i Nemačke, na zapadu, bila je plodno tlo za mahinacije Nordijsko–germanske škole. U toj borbi Poljacima je nametnuta prvo drugačija i neprirodna azbuka, koja je njihove uobičajene slovenske reči izmenila tako da im se izgubilo slovensko poreklo. Vremenom se menjao i izgovor, iako su koreni reči ostali isti i niko nije mogao da ih izbriše.

Autori ovog dela su uspeli na osnovu niza jasnih primera da ukažu, ne samo na nelogičnosti sadašnje poljske azbuke, koju im je nametnula Nordijsko–germanska škola, već su ukazali i na besmisao pisanja reči u savremenom Poljskom jeziku. Rezultat svega ovoga je da se u sadašnje vreme više ističu razlike između Poljaka i drugih Slovenskih naroda, nego što se govori o onome što je zajedničko sa ostalim slovenskim narodima. Nordijsko–germanska škola je izvršila svoj uticaj, ne samo u Poljskoj, već i u drugim slovenskim narodima Evrope. Sa druge strane,u zapadnim krajevima Evrope brisano je sećanje na sve štoje slovensko.

Nije nam cilj da prepričavamo knigu Gorana Poletana i Ursule Kotnovski o masakru Poljskog jezika. Želimo samo da navedemo čitaoce da pažljivo pročitaju i pregledaju iznetu dokumentaciju i navedene primere nelogičnosti. Na taj način će im biti moguće da se upuste u traganje za korenom reči sopstvenog jezika i da shvate kakvu je štetu nanela njihovom jeziku reforma izvedena pod uticajem Nordijsko–germanske škole. Promenom pisma i jezika brisani su slovenski koreni, a samim tim menjala se i istorijska slika o poreklu i razvoju poljske nacije. Autohtono praslovensko stanovništvo postajalo je, pod uticajem Germana i Rimokatoličke crkve, jedan narod došljaka, bez porekla istorije i bez oslonca u Evropi.

Ovo je razlog što toplo preporučujemo čitaocima da pažljivo pročitaju ovu knjigu, da o njenom sadržaju razmišljaju i da sami izvuku zaključke na osnovi teksta. Neka sami čitaoci daju svoj sud.

Prof. Dr. Srboljub Živanović
– The European Institute of Early Slavonic Studies,
London, Great Britain, Director
– The International Slavonic Academy of Science, Culture, Education and Art,
Branch of Gt. Britain and Ireland, Chairman