Polska Masakra

 

Polska Masakra

Goran Poletan

w konsultacji z

Urszulą Kotnowską

⇒ download

• ISBN: 978–86–85539–12–1

 

Rzymski pisarz Klaudiusz Ptolemy (200 AD) dostarczył dokładną listę europejskich i azjatyckich toponimów i etnonimów, oświadczając przy tym iż Sarmatianie i Słowianie to dokładnie ten sam naród rozsiany po całym europejskim kontynencie: “Sarmatia, quae in Europa est definitur a septentrionibus oceano Sarmatico, juzta venedium sinum, et parte descriptione hanc”. Na podstawie archeologicznych dowodów, Sofija Davidovic–Zivanovic udowodniła że Sarmatianie i Słowianie to ci sami ludzie. Nestor (1200 AD), mnich z Kijowa, napisał prehistoryczną historię Słowian twierdząc że, zgodnie z Joseph Shafaric, wszyscy Słowianie byli potomkami trzeciego syna Noah o imieniu Jafet oraz że po wielkiej powodzi zamieszkali oni na kontynencie europejskim. Franz Kont w swojej sławnej pracy “Słowianie” stwierdza iż zgonie z Hederem “Słowianie zajmują więcej miejsca na ziemi niż w histori.” W każdym razie nie ma żadnej wątpliwości że zamieszkiwali na dużym obrzarze europejskim od Skandynawi i Baltyku na północy do Morza Sródziemnego na południu oraz od Francji i Brytani na zachodzie do Azji na wschodzie. Sofija Davidovic–Zivanovic,w czasie archeloogicznych wykopalisk przy zródłach rzeki Tamizy udowodniła że przybycie Słowian na ziemię brytyjską sięga Epoki Bronzu. Najnowsze antropologiczne i genetyczne badania udowodniły że Słowianie to pierwotny naród całego kontynentu europejskiego. Niezliczone toponimy i inne słowa w językach europejskich wywodzą się z języka słowiańskiego. Istnieją liczne książki które już badały ten temat.

Niektóre nordycko–niemieckie kraje były poirytowane faktem iż większość ich ludności ma pochodzenie słowiańskie, szczególnie w czasie gdy kraje niemieckie jednoczyły sie w duże imperium. Ideologia ta dała pochodzenie nordycko–niemieckiej doktrynie historycznej która używając wszelkich dostępnych srodków usiłowała pomniejszyć wszystko co słowiańskie między innymi dzieląc słowiański naród. Przykładem takiego podziału było odseperowanie Słowian w Polsce od innych słowian głównie z Serbi i Rosji, co zostalo opisane w tej książce przez Gorana Poletan i Urszulę Kotnowską. Polska, położona pomiędzy Rosją na wschodzie i Niemcami na zachodzie była wspaniałym gruntem dla machlojek niemiecko–nordyckiej doktryny. W czasie tej walki początkowo narzucono inny i nienaturalny alfabet który zmienił codzienne słownictwo ludności pozbawiając go jego orginalnej słowianskiej formy. Z czasem wymowa tych slów rownież uległa zmianie chociaż ich rdzeń przetrwał do dzisiaj, gdyż byłoby to bardzo trudne by zmienić język do tego stopnia by w zupełności nie miał brzmienia słwiańskiego.

Autorzy tej książki używając jasnych dowodów zdołali nie tylko udowodnić nielogiczność współczesnego polskiego alfabetu narzuconego przez nordycko–niemiecką doktrynę, lecz także udowodnili irracjonlność współczesnego polskiego języka. Rezultatem tych działań jest to, iż obecnie można znaleść więcej róznic niż podobieństw miedzy polakami a innymi Słowianami. Nordycko–niemiecka doktryna dokonała swojego dzieła nie tylko w Polsce ale również w innych słowiańskich rejonach na terenie Europy. W drugiej czesci Europy, w krajach zachodnich, wszystko co było pochodzenia słowiańskiego zostało systematycznie wymazane.

W tym momencie naszym celem nie jest streszczenie książki napisanej przez Gorana Poletran i Urszulę Kotnowską o masakrzre polskiego języka. Po prostu pragniemy zaprosić czytelnika do dokładnej analizy dokumentacji i dostarczonych przykładów braku logiki. W ten sposób będą oni mogli rozpocząć swoje własne poszukiwania korzeni słów z ich języków by w ten sposób zrozumieć rozmiar zniszczeń jakich dokonała w ich językach reforma wywołana przez nordycko–niemiecka doktrynę. Poprzez zmianę języka słowiańskie korzenie z czasem wyblakły i w konsekwencji historyczny obraz pochodzenia i rozwoju Polski uległ zmianie. Pod wpływem Niemców i Kościoła Rzymsko–Katolickiego pierwotna proto–słowianńska ludność zaczęła wyglądać jak nowo–przybyła populacja, pozbawiona swojej prehistori i podłoża w Europie.

To główna przyczyna dla której zachęcamy by czytelnik dokładnie przestudiował ten tekst i zastanowił się nad jego treścią w celu wyciągnięcia własnych wniosków. Pozwólmy by czytelnik sam ocenił ten dokument.

Prof. Dr. Srboljub Živanović
– The European Institute of Early Slavonic Studies,
London, Great Britain, Director
– The International Slavonic Academy of Science, Culture, Education and Art,
Branch of Gt. Britain and Ireland, Chairman